Takashi Ukaji Movies
DVD Fist of the North Star: New Saviour Legend (2006)

Fist of the North Star: New Saviour Legend (2006)

DVD Fist of the North Star: The Legend of Yuria (2007)

Fist of the North Star: The Legend of Yuria (2007)

DVD Shin Kyûseishu densetsu Hokuto no Ken - Toki den (2008)

Shin Kyûseishu densetsu Hokuto no Ken - Toki den (2008)

DVD Shin kyûseishu densetsu Hokuto no Ken: Raô den - Gekitô no shô (2007)

Shin kyûseishu densetsu Hokuto no Ken: Raô den - Gekitô no shô (2007)

DVD Wild 7 (2011)

Wild 7 (2011)